Artiest,cultural creative...

A drietaliger verhallvertester, leid beschouwende momenten...

Beschouwende Wandelingen - Agenda

Instappen voor een rondreis van alle zintuigen in de natuur tussen fictie en werklekheid !

Cultureel Beroeps

Schepping en leiding geven aan ontmoeting tussen culturen,
talen en natuur
met een artistiek karakter...

Groepen
en scholen


Een subtiel afwisseling tussen
één uitzondelijke nature plek,
bos, rivier, rotsen, het kleine volk
van feëen, enz… en wij mensen.

Schrijven Workshop

Draaien van de verbeelding
Ontdekken en te uiten zijn
eigen poëzie